Vzpomínka a rozloučení

Dne 13.10.2015 se členové českého baráčnictva zúčastnili pohřbu dlouholetého člena a významného činovníka obce baráčnické, rychtáře XVI.župy, souseda Karla Bališe. V jeho osobě odešel člověk, který se výraznou měrou zasloužil o zdárný chod baráčnických akcí a baráčnické činnosti vůbec, člověk spolehlivý, loajální, upřímný a vždy ochotný podat pomocnou ruku i dobrou radu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4.2015 dlouholetý člen, soused Karel Klír

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Život je energie, který nemůže být zničen, který nemůže být zahuben. Jenom jeho forma se může přemě­nit. Život je ve své původní formě duchovní, ano, život je duch. Naše duše je duchovní existencí, je duchovní forma života.

Smrt neznamená ukončení naší životní cesty, ale že je bránou k jejímu pokračování na jiné existenční rovině. Bránou k životu, který bude o to plnější světla, čím vědoměji člověk zvládl úlohy svého života na zemi.

Smrt, jedna zastávka naší duše na pouti k dokonalému životu! Pochopíme-li, čím život skutečně je, pak ztratí smrt svoji hrůzu. Realita našeho života pokračuje dál. Jak, určujeme my sami.

Odešel jsi, „stejnými dveřmi", které se otevřou sem a pak na druhou stranu.

V našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úryvek z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015", kterou na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě  dne 14.12.2014 přečetl její autor - syndik Obce baráčnické v Odoleně Vodě, soused Roman Straka

"...A také, abychom se prostě setkali, vzájemně pozdravili, popřáli si a chvilku poseděli s těmi, které máme rádi. A při tom si i zavzpomínali na ty, kteří jednoho dne opustili své místo na rychtě a už se nevrátili.

Byť odchod souseda Václava Kotrby na konci loňského roku, byl nejbolestnější pro jeho ženu, tetičku Janu Kotrbovou, zasáhl nás všechny. Patrně i vy jste možná měli ten pocit, který zažíváme, když jsme po dlouhá léta zvyklí a vážíme si, takřka spoléháme na něčí rozhodnutí, necháváme se vést jeho příkladem a v ten ráz je všechno jinak. Někdy mám pocit (a o podobném zpívá v jedné ze svých písniček i písničkář Nohavica), že lidé neumírají, jen se jakoby vytrácí z míst, kde jsme je potkávali, kde jsme se s nimi zdravili, kde jsme spolu pracovali. (Dodnes vzpomínám na fantastickou atmosféru příprav výstavy věnované historii Vodolky, Dolínku a Čenkova, kdy jsme v roce 1998 spolu s rychtářem a mnohými z vás při plném pracovním nasazení několik dní ponocovali, aby se vše stihlo a vernisáž mohla začít ve chvíli, kdy byla naplánována. Díky ochotě tetičky Jarmily Klírové máme od ledna novou rychtářku, která Tě ve všem zastala, ale i tak – Václave, chybíš tady, byť nepochybuji, že i tam, kde ti zasíláme naše pozdravy, jsi při plné baráčnické „práci“. A mohu-li poprosit, drž nám tady dole palce.

Sotva jsme se jakž takž smířili s rychtářovým odchodem, přišla další rána. V srpnu při zádušní mši v našem místním kostele sv. Klimenta jsme se naposledy rozloučili s naší vzácnou dlouholetou členkou, tetičkou Annou Tovarovou.  Pořád ji vidím, jak sedí drobná u malého čtvercového stolku zády k výčepu v restauraci Opera a prodává vstupenky na Sousedskou zábavu a přitom bedlivě střeží, aby jí do tanečního sálu neproklouzl nikdo bez placení..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------