Konšelstvo

Kandidátní listina na rok 2016 – 2017

pantatínek                                               

Jan Hrdina

panímaminka                                   

Vlasta Krásová

rychtář

Jarmila Klírová

místorychtář                                            

Josef Hoch

kronikář                                                   

Roman Straka

vzdělavatel

Helena Sloupová

škrabačka                                     

Helena Tůmová, Jana  Mašková, Jarmila Nováková

syndik

Roman Straka

berní                                                   

Jana Kotrbová

gratulantka                                     

Dáša Hlaváčová

šafářka

Alena Koudelková, Adéla Koubová

matka praporu

Vlasta Krásová

slídilové účtů                                   

 Helena Tůmová, Jarmila Nováková, Naďa Rausová

poslíček

Dáša Hlaváčová

dráb

Roman Straka

ponocný

 Zdenek Štembera, Veronika Kaňková

praporečník                                             

Josef Hoch, Jan Hrdina

delegát do župy                                       

Josef Hoch, Jarmila Klírová, Vlasta Krásová,Helena Sloupová, Roman Straka

 
 

návrhová komise

Jiřina Nedomová  , Jana Mašková

mandátová komise

Helena Sloupová, Alena Koudelková 

 

 

                                         Kandidátní listina na rok 2014 - 2015

pantatínek

Jan Hrdina

panímaminka

Vlasta Krásová

rychtářka

Jarmila Klírová

místorychtář

Josef Hoch

kronikář

Karel Klír

vzdělavatel

Helena Sloupová

škrabačka

Jarmila Nováková, Helena Tůmová

syndik

Roman Straka

berní

Jana Kotrbová

gratulantka

Dáša Hlaváčová

šafářka

Alena Koudelková, Adéla Koubová

matka praporu

Vlasta Krásová

slídilové účtů

Marie Kupcová, Helena Tůmová, Jarmila Nováková

poslíček

Dáša Hlaváčová

dráb

Roman Straka

ponocný

Veronika Kaňková

praporečník

Josef Hoch, Jan Hrdina

delegát do župy

Josef Hoch, Jarmila Klírová, Vlasta Krásová

návrhová komise

Jiřina Nedomová  , Marie Kupcová

mandátová komise

Helena Sloupová, Alena Koudelková