Jaké dodržujeme tradice?

Při své činnosti nezapomínáme na tyto tradice:

Máje

Vítání chlebem a solí

Baráčnický ples

Při slavnostních přiležitostech se oblékáme do baráčnických krojů

Pravidelně pořádáme zájezdy, nezapomínáme na výročí župy, mezi župami se vzájemně navštěvujeme, uctíváme památku padlých ve světových válkách, pořádáme předvánoční akce, jednou ročně také muzejní noc atd.