Staročeské Máje

Staročeské Máje mají v našem městě (dříve obci) dlouholetou tradici.

Každý rok začátkem května prochází naším městem průvod krojovaných Baráčníků doprovázených členy Sboru dobrovolných hasičů. Průvod začíná na předem domluveném místě a vydá se městem směrem k Dolínku a Čenkovu.

V čele průvodu nese jeden z hasičů oblečený v kroji slavnostně ozdobenou májku. Její pentle z krepového papíru vizuálně tvořící trojúhelník přidržují dospělí baráčníci společně s dětmi v roztomilých baráčnických krojích.

S májkou jede v čele také povoz ozdobený menšími opentlenými májkami, který veze kapelu. Kapela hraje účastníkům do kroku, čímž dodává celému průvodu slavnostní a také radostnou atmosféru.

 

V průběhu průvodu tančí krojovaní mládenci s nezadanými děvčaty. Aby mládenci poznali, u kterého domu se zastavit, rozkvete v těch dnech naše město opentlenými májkami u domů nezadaných děvčat. K tanci hraje mládencům a děvčatům živá hudba doprovázející průvod. Zatímco chlapci s děvčaty tančí, dostanou všichni přítomní v průvodu od rodiny děvčete koláčky napečené pro tento účel a dospělá část průvodu leckdy také trochu moku na zdraví...

Navečer se koná zábavná veselice s tancem a zpěvem, jejímž symbolem je májka, kterou je třeba do půlnoci ohlídat, aby ji neodcizili chlapci z jiných vesnic. Ohlídání májky před cizími chlapci bývá pokaždé věcí cti, a tak se do půlnoci u májky střídají hlídky chlapců z řad hasičů. Bývá to akt přátelství a vzájemné spolupráce, který dokazuje, jak se chlapci dokážou vzájemně domluvit a jak vážně celou událost pojímají - kdyby se májka neohlídala, sklidili by chlapci od ostatních mnoho posměchu...

Již v podvečer se všichni sejdou na májové veselici, které se kráce zúčastnují i děti. Bývá to příležitost pro přátelská setkání a klábosení spojená s příjemnými prožitky vzájemného souznění, a tak snad není divu, že se zábava leckdy protáhne až do samého rána.

Máje jsem už jako malé děvče vnímala jako čas, kdy se sejdou lidé, kterým je spolu dobře.

V té době jsem ještě nevěděla, co všechno je spojeno s organizací takové akce, o to více si však vážím toho, že tato tradice přetrvala až do dnešních dnů.

Jarmila Dvořáková ve spolupráci s Janou Maškovou, www.po-padesatce.webnode.cz