Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

29.12.2015 09:00

Dne 29.12.2015 jsme se s vodolskými baráčníky vydali na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem.

Pro toto místo jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že ještě působila vánoční atmosféra, a tak nejenže jsme mohli ještě nechat doznít vánoční čas v našich duších, navíc jsme se mohli v Přerově seznámit i s tím, jak se oslavovaly vánoční svátky v minulých stoletích - kulisa k tomuto poznávání byla více než výmluvná. Při té příležitosti jsme měli možnost prohlédnout si stavení, v jakých lidé dříve žili.

V přerovském skanzenu, jehož úplné počátky lze datovat do závěru 19.století, čímž byl první tohoto druhu v Evropě, jsme si mohli mj. prohlédnout i stavení z konce 18.století, nefalšovanou původní chalupu z konce 19.století a mnoho dalších včetně hospodářských budov, které bývaly na venkově běžnou záležitostí. Šlo o stavení, která byla buď původní nebo sem byla převezena z okolních vesnic.

Před prohlídkou stavení jsme pod širou oblohou vyslechli poutavý výklad paní průvodkyně. Nutno podotknout, že počasí nám ten den ukazovalo tu méně vlídnou tvář - byla zima, ale bez sněhu, a tak jsme byli rádi, že jsme se alespoň chvílemi mohli zahřát ve zpřístupněných chaloupkách.

Při prohlídce stavení jsme měli skutečně pocit, že jsme se přenesli do minulých staletí, protože interiéry chalup nejenže byly zařízeny dobovým nábytkem, navíc zde byly k dokreslení atmosféry také figuríny znázorňující tehdejší obyvatele chalup... K vidění byly nejen vánoční stromky, ale také vánoční pochoutky a všemožné recepty na staročeské laskominy včetně pomůcek, které se tenkrát používaly.

Zvláště zajímavým stavením pro nás byla škola s přilehlou místností, ve které byla výstava betlémů. Ve škole - jednotřídce seděli způsobně "žáci" a pozorně "poslouchali výklad učitele", který stál u tabule... Sotva jsme se trochu zahřáli při prohlídce betlémů, už jsme mířili do dolní části skanzenu, kde byly instalovány chalupy řemeslníků té doby - švadleny, ševce, pradleny a kováře...

Bylo opravdu milé vrátit se do starých časů a okusit atmosféru "zašlé slávy" těchto milých chaloupek, ale všechno hezké jednou končí.Někteří ještě stihli zajít do "Muzea historických motocyklů a velocipédů", tedy jízdních kol, a pak už jsme se všichni usadili na sedadlech autobusu, abychom popojeli kousek dále, konkrétně do hospůdky v Kersku, která je nám všem důvěrně známá z filmu "Slavnosti sněženek" - zde jsme získali cennou zkušenost, že příště bude lepší si tu oběd předem zajistit... :-)

Po obědě jsme ještě zavítali do půvabné a malebné galerie Blanky Bohdanové, kde jsme si mohli prohlédnout (a také zakoupit) vystavené obrazy a mnozí z nás využili také příležitosti si zakoupit malý suvenýr na památku.

A pak už jsme se vydali zpátky k domovu.

Když jsem se pak v dalších dnech z tisku dověděla, že přerovský skanzen otevřel další, nově postavená stavení, pohladil mě na duši hřejivý pocit - bylo mi, jakobych se vracela domů...

Tetička Jana Mašková, Obec baráčnická Vítězslava Hálka Odolena Voda