Staročeské máje

03.05.2014 00:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"...S dolínskými hasiči jsme se pak v sobotu 3. května účastnili Staročeských májů a večerní Májové zábavy..."