Poznávací zájezd po středních Čechách - Vlastenecký spolek Chodové v Praze

24.05.2014 23:59

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"...Zejména díky tetičce Vlastě Krásové a sousedu Josefu Hochovi měla naše obec zastoupení mimo jiné na ... Poznávacím zájezdu po středních Čechách, který organizoval o víkendu 24. a 25. května vlastenecký spolek Chodové v Praze..."