S baráčníky na podzimním výletě

27.09.2014 08:00

 

Dne 27.9.2014 jsme byli s baráčníky na podzimním výletě.

Když jsme ráno u Závodního klubu Aero nastupovali do autobusu, zamračená obloha nevěštila nic dobrého a nejinak tomu bylo i o nějakou tu hodinu později, když jsme vystupovali u zámku v Zákupech. Celou cestu přes Mělník i Kokořínské údolí bylo zamračeno a v Zákupech začalo dokonce drobně pršet. Vypadalo to, že si sluníčka příliš neužijeme.

Samotný zámek v Zákupech nás uvítal rozsáhlým nádvořím, kde jsme si udělali společné foto a pak jsme se nahrnuli k okénku se suvenýry, kde jsme koupili nějaký ten suvenýr na památku.

Pak už mohla začít prohlídka nově zrekonstruovaného zákupského zámku .

Hned na začátku jsme vystoupali po širokém schodišti. V tu chvíli mě napadlo, jak často asi po těchto schodech chodilo zámecké panstvo, mnohem více tu nejspíš prošlapalo střevíce zámecké služebnictvo…

Jak to tehdy chodilo, to jsme se dověděli hned v úvodu prohlídky v "přijímacím sále", kde jsme měli možnost také vidět portréty členů těch rodů, kteří zámek v minulosti vlastnili.

Dověděli jsme se, že panstvo se do vyšších pater nechávalo vytáhnout výtahem, který je nejstarším výtahem ve střední Evropě a druhým nejstarším dochovaným výtahem na světě. Výtah jsme si mohli ostatně i prohlédnout, a jak už to tak bývá, spíše jsme si kladli otázku, zda byl "výtahář" samostatná pracovní pozice nebo jestli šlo o pozici "kumulovanou" s dalšími službami - spíš šlo asi o ten druhý případ…

Hned v úvodu přednášky jsme se dověděli o historii zámku - na zámku pobývala celá řada významných osobností, např. v době napoleonských válek převzal toto sídlo syn Napoleona Bonaparta, Napoleon II, zvaný Orlík, jehož podobiznu jsme si mohli prohlédnout na jednom z šálků porcelánového servisu vystaveného v jedné z komnat.

V polovině 19.století zde často pobýval císař Ferdinand I. Dobrotivý, který byl 2. prosince 1848 donucen vzdát se trůnu, a tak se mohl věnovat přestavbě zámku v Zákupech - mnohé z toho, co tenkrát na zámku v Zákupech vzniklo, zůstalo zachováno do dnešních dnů, o to je zámek zajímavější.

Jednou z nejvýznamnějších událostí v Zákupech bylo státnické setkání císaře Františka Josefa I. s carem Alexandrem II  v roce 1876, při  kterém byla dojednána neutralita Rakouska-Uherska v rusko-turecké válce.

Z "přijímacího sálu" jsme se přesunuli do překrásné nově zrekonstruované kaple, kde hned v předsálí vévodila vitrážová okna s portréty Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové, kteří uzavřeli v této kapli, i přes odpor císaře Františka Josefa - Ferdinandova otce, 1.července 1900 sňatek. Sňatku se  nezúčastnil nikdo z ženichovy strany vyjma ženichovy nevlastní matky Marie Terezie s oběma dcerami - Františkovými nevlastními sestrami.

V dalším přijímacím sále císaře Františka jsme si mohli na stěnách prohlédnout původní papírové tapety z druhé poloviny 19.století a, stejně jako v dalších komnatách, také další původní vybavení zámku.

Mně osobně nejvíce na vybavení zámku zaujaly originální vyšívané obrazy od zámeckých paní, mezi nimiž byla i oblíbená rakouská císařovna Alžběta Amálie Evženie, kterou všichni známe spíše jako "Sisi".

Velkým koníčkem Františka Ferdinanda byly hodiny všeho druhu a také hrací automaty, které my známe pod názvem "flašinet". Některé z nich jsme si mohli prohlédnout i s hracími tubusy - mohutnými předchůdci gramodesek.

To a ještě mnoho jiných zajímavostí bylo k vidění na zámku v Zákupech a protože jsme si zakoupili rozšířenou prohlídku zámku, měli jsme možnost nahlédnout také do právě rekonstruovaných místností, které jsou jakousi sbírkou všech pamětihodností nashromážděných z historických objektů v okolí, tedy i těch, které zanikly nebo již neslouží svému účelu.

Kromě toho všeho jsme se v průběhu prohlídky dověděli např. také to, k čemu jsou četná malá dvířka na chodbách zámku - sloužily k tomu, aby mohli sloužící přikládat do kamen a nerušili přitom panstvo…

Po prohlídce zámku jsme vyšli na prosluněné nádvoří a zamířili jsme do zámeckého parku. Sluníčko udělalo své, a tak na nás musel pan autobusák chvíli čekat, než jsme vyrazili na společný oběd…

Oběd jsme měli zajištěný v příjemném motorestu nedaleko zámku, a protože jsme před další částí programu měli ještě chvíli čas, posedali jsme si venku na lavičkách a s požitkem nastavovali tváře hřejivým slunečním paprskům, zatímco děti, kterých tentokrát bylo více než obvykle,  dováděly na hřišti.

Když přišel ten správný čas, vydali jsme se směrem do Svojkova. Zde jsme původně měli navštívit místní sklárnu, ale místo toho jsme přijali pozvání na návštěvu jarmarku, který se právě ten den konal.

 A tak nejenže se děti mohly podívat na divadlo a vytvořit si své vlastní "mandaly" na papírové tácky a mnoho dalšího, mimo to jsme mohli shlédnout práci skláře, ale také jsme si mohli udělat své vlastní výtvory - mnozí této možnosti využili, a tak si domů odváželi malý dárek v podobě roztomilého bylinkového mejdlíčka zabaleného v úhledném celofánovém balíčku…

Kromě suvenýrů ze zámku v Zákupech a těchto milých dárků jsme si z tohoto dne odváželi také hezké zážitky a milý pocit ze dne stráveného mezi lidmi, kteří se rádi potkávají, podporují se a navzájem si pomáhají a vycházejí si vstříc.

Díky za tento den především tetičce Koudelkové, která vše pečlivě připravila, i dalším tetičkám, které se podílely na organizaci.

Děkujeme a těšíme se na další milé setkání !

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" sindika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"... s přispěním našeho města jsme se někteří z nás v sobotu 27. září vypravili také na výlet, při němž jsme si prohlédli zrekonstruovaný zámek v Zákupech a navštívili jarmark ve Svojkově. Rád děkuji tetičce Aleně Koudelkové za jeho přípravu a organizaci..."