Oslavy 75.výročí trvání Obce baráčnické Radomyšl

31.05.2014 00:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"...Zejména díky tetičce Vlastě Krásové a sousedu Josefu Hochovi měla naše obec zastoupení mimo jiné ... na oslavách 75. výročí trvání Obce baráčnické Radomyšl (v sobotu 31. května)..."