Oslava 80.výročí založení Obce baráčnické v Odoleně Vodě - Jak to bylo s webem?

19.09.2015 15:00

Počestné právo, vážená rychtářko, místorychtáři, tetičky, sousedé, milí hosté

Je mi opravdu velkou ctí, že u příležitosti takového významného jubilea, jakým je 80.výročí založení Obce baráčnické Vítězslava Hálka v Odolena Vodě mohu říci pár slov, mj. i o mém vztahu k baráčníkům.

Vhledem k tomu, že bydlím na Vodolce od svého narození , setkávala jsem se s baráčníky už jako dítě. Už tenkrát jsem vnímala tetičky a sousedy jako milé, usměvavé lidičky, kteří jsou vždy ochotni pomoci či poradit.

Roky letěly, a najednou jsem byla zčistajasna ve věku baráčníků, které jsem jako dítě tolik obdivovala. Snad šťastná náhoda tomu chtěla, že jsem dostala příležitost stát se jednou z nich a pomáhat tak, jak to umím právě já. Přišlo mi totiž naprosto přirozené, aby toto vše zůstalo zachováno a jak jinak to dneska dělat a dát o tom vědět, než webovými stránkami.

Když jsme začaly zpracovávat s tetičkou Jarmilou Dvořákovou webové stránky, žasla jsem, jak bohatou historií se může Obec baráčnická Vítězslava Hálka v Odolena Vodě chlubit a dověděla jsem se i to, že baráčníci vznikli v druhé polovině 19.století jako reakce na situaci v naší vlasti  po pádu Bachova absolutismu. To, že baráčnici existují dodnes, považuji za malý zázrak, v dnešní době mi baráčníci připadají jako malý ostrůvek bezpečí a jistot, které nám pomáhaly a vyživovaly nás i v minulosti a věřím tomu, že díky baráčníkům může toto všechno přetrvat i do budoucnosti.

To, že baráčníci přežili, svědčí o tom, že toto sdružení je v naší vlasti silně zakořeněno, mělo by tedy předávat poselství  míru a lásky k vlasti i budoucím generacím. Jsem ráda, že k tomu mohu napomoci tím, že společně s tetičkou Jarmilou Dvořákovou zpracovávám webové stránky.

V tuto chvíli bych tedy ráda poděkovala tetičce Jarmile Dvořákové za vydatnou pomoc  při tvorbě webu a naší Obci baráčnické Vítězslava Hálka v Odolena Vodě přeji do dalších let co nejpestřejší život a to, aby vzájemná spolupráce, vstřícnost a souznění jako dosud přetrvávalo i nadále.

A vás všechny zvu k návštěvě našeho webu na www baracnici-odolenavoda.webnode.cz. Budeme samozřejmě rádi, pokud nám napíšete a případně nás pozvete na vaše akce, eventuelně pokud budeme spolupracovat.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost, přeji vám hezký zbytek dne a těším se zase někdy nashledanou.

Sepsala a přednesla na oslavě 80.výročí Obce baráčnické Vítězslava Hálka v Odolena Vodě  dne 19.9.2015 tetička Jana Mašková