Kmochův Kolín - krojovaný průvod

14.06.2014 00:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"... soused Josef Hoch ... Nechyběl ani v krojovaném průvodu, který v rámci akce Kmochův Kolín připravili organizátoři v sobotu 14. června..."