85. výročí trvání Obce baráčnícké Soběslav

07.06.2014 00:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"...Zejména díky tetičce Vlastě Krásové a sousedu Josefu Hochovi měla naše obec zastoupení mimo jiné na ... 85. výročí trvání Obce baráčnické Soběslav (sobota 7. června)..."