Zápis se sedění Obce baráčnické Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě dne 13.1.2018

13.01.2018 14:00

Rychtářka, tetička Jarmila Klírová, přivítala přítomné a zahájila sedění minutou ticha za ty, kteří mezi nás již nepřijdou.

Vzhledem k nepřítomnosti zapisovatelky se nečetl zápis z minulého sedění.

Poté se ujala slova vzdělavatelka, tetička Helena Sloupová, která připomněla 75.výročí úmrtí významného vynálezce, fyzika a konstruktéra elektrických strojů, zařízení přístrojů Nikola Tesly, který zemřel 7.1.1943
v New Yorku.  Vzdělavatelka rovněž připomněla  100.výročí založení Československa, které budeme v letošním roce slavit a 25.výročí vzniku České republiky po rozdělení Československa. K připomenutí tohoto výročí
bude na Pražské Hradě pořádána celá řada akcí a výstav, které budou z velké části přístupné zdarma, vzdělavatelka tetička Helena Sloupová nám všechny tyto akce vyjmenovala.

Kromě připomenutí 100.vročí vzdělavatelka dále připomněla, že u zrodu československých legií a samostatného Československa stála i Česká obec sokolská, která bude při této příležitosti rovněž pořádat výstavu, jejímž
základem budou konkrétní lidské osudy.

Syndik, soused Roman Straka neměl žádná příspěvek.

Paní maminka, tetička Vlasta Krásová se zmiňovala o župním sedění, které bylo tentokrát velice plodné, předala nám také brožurku "České lidové kroje" z roku 1974 (1984?), kterou na župě obdržela.

Berní, tetička Jana Kotrbová, oznámila, že nájem rychty je již uhrazen, stejně jako regule, také nám oznámila, že již bylo zakoupeno něco do hry o ceny pro Sousedskou zábavu ... zhruba 50
cen.

Šafářka neměla nic, gratulantka nebyla přítomna

Rychtářka poté připomněla, že už se mohou nosit ceny do hry o ceny na Sousedskou zábavu, která se bude konat dne 24.3.2018 v restauraci Opera. Hudba již je zajištěna, vzhledem k tomu, že pan Křováček, který nám hrál na předcházejících Sousedských zábavách, nemůže ze zdravotních důvodů hrát, domluvila rychtářka pro hudbu paní Sadílkovou s kolegou.

Dále bylo domluveno, že na Městský ples, který bude probíhat 3.2.2018 v Opeře se objedná výroba
dortu v cukrárně na Dolním náměstí. Se sousedem Romanem Strakou bylo domluveno, že zajistí letáčky na ples s pozvánkou na Sousedskou zábavou, aby se mohly rozdávat, soused Roman Straka navrhnul, že by se mohla Sousedská zábava připsat na letáčky s přehledem kulturních akcí, které budou na Městském
plese rozdávány. Také bylo navrženo, že by se mohli Městského plesu zúčastnit také někteří zástupci z řad baráčníků.

Byly také domluveny základní organizační záležitosti kolem Sousedské zábavy. Rychtářka oznámila, že je Opera rekonstruovaná a prostředí je moc hezké a příjemné a vzhledem k tomu, že je zákaz kouření
v restauracích, tak by měly odpadnout problémy s kuřáky.

Dále bylo domlouváno občerstvení a další organizační záležitosti na volební sezení dne 10.2.2018...

Soused Roman Straka vyjádřil zklamání nad tím, že už 16.11.2017 nahlašoval na úřad k odsouhlasení datum 17.3.2017, ale do konání sedění nedostal vyjádření, takže to nebude dále řešit, vzhledem k tomu, že byl vybrán jiný termín.

Sousedka Adéla Koubová vznesla dotaz, jestli se opět budou obcházet firmy s prosbou příspěvku do tomboly. Bylo potvrzeno oslovit ty, kteří se běžně zúčastňují.

Rychtářka upřesnila dobu konání Sousedské zábavy od 19 hod. do 1 hod. vzhledem k tomu, že když je Sousedská zábava od 20 hod., tak se lidé přinejmenším hodinu schází, tak aby přišli alespoň do 20 hod.

Bylo konstatováno tetičkou Janou Kotrbovou, že v den konání našeho volebního sedění mají volební sedění také Veltrusy.

Rychtářka také navrhla pořádání jakýchsi odpoledních zábav pro starší od 14 do 18 hod.

Soused Roman Straka navrhnul, že by se něco podobného mohlo spojit s akcí, kterou bude dělat kulturní komise ke konci prázdnin.

Bylo řečeno, že na 13.10.2018 je také plánováno výjezdní sedění v Líbeznicích u příležitosti 85.výročí založení župy.

Tetička Adéla Koubová navrhla, že u příležitosti 100.výročí vzniku ČSR bychom měli uspořádat nějakou akci, aby se mohli obyvatelé Vodolky lépe seznámit s baráčníky.

Další sedění bude 10.2.2018. Půjde o volební sedění ve svérázu a v sukni nebo v kalhotách, bílé halence a s odznakem.

Poté vyzvala rychtářka tetička Klírová pantatínka, aby sedění ukončil.

Pantatínek upřesnil, že volební sedění bude od 14 hod. a vznesl téma letošního výletu, kam jet, abychom už o tom přemýšleli.

Tetička Jana Mašková v diskusi navrhla vzájemná setkání s dalšími obcemi baráčníků s programem, které by mohli být uspořádány i pro veřejnost.

Soused Roman Straka ještě připomněl, že vzhledem k tomu, že 28.10.už bude zima, bude se velká oslava ke 100.výročí založení Československa v našem městě konat již v polovině září 2018 a pokud se má uspořádat
nějaký výlet, pak ideálně v červnu.

Soused Roman Straka také ještě jednou hovořil o formátu pozvánek A6, kam je možné dopsat i Sousedskou zábavu.

Zápis zpracovala tetička Jana Mašková