Výroční volební sedění Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda

10.02.2018 14:00

Dne 10.2.2018 se od 14 hod. konalo na naší Rychtě tradiční výroční sedění, na němž se zároveň opět po roce volilo nové konšelstvo. Před 14 hodinou se začala rychta zaplňovat tetičkami, sousedy i pozvanými hosty - tentokrát přijali naše pozvání vedoucí z vlastivědného kroužku při rodném domku Vítězslava Hálka paní a také zástupkyně klubu důchodců v našem městě. Moc rádi jsme mezi námi uvítali také zástupce XVI.župy, tetičku Toničku Justychovou se sousedem Justychem. Po uvítání, které přednesla naše rychtářka, tetička Jarmila Klírová, nás přišly pozdravit a potěšit hezkými verši děti ze zdejší družiny při Základní škole Vítězslava Hálka - básničky jsme odměnili upřímným potleskem a také drobnými pamlsky. Pak už následoval klasický program - zprávy syndika, panímaminky(obě zprávy se moc líbily, proto jim věnuji samostatný prostor), šafářky, gratulantky, berní, slídilky účtu, a nakonec i pantatínka. Své zdravice pronesli i pozvaní hosté, tetička Justychová pronesla zdravici nejen za WVI.župu, v níž poděkovala naší Obci baráčnické za práci, kterou vykonává,rovněž nás pozdravila i za svou Obec baráčníků v Zálezlicích a při té příležitosti nás pozvala i na výroční volební sedění do Zálezlic, které se bude konat 17.2.2018. Po ukončení oficielní části jsme si všichni společně s radostí užili společný čas, který byl zároveň malou oslavou narozenin naší rychtářky. Celé cedění se vydařilo hlavněvně proto, že díky tomu, že tetičky Jana Kotrbová, Naďa upekly výborné koláčky a také díky tomu, že tetička Jana Kotrbová s tetičkou Adélou Koubovou vše na rychtě připravily. Děkujeme a ztěšíme se na příští sedění, které se bude konat 10.3.2018 od 14 hodin opět na Rychtě.