Valné volební zasedání VLASTENECKO-DOBROČINNÉ SDRUŽENÉ OBCE BARÁČNICKÉ VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA

11.01.2014 14:00

 

Jindy tak tiché a téměř liduprázdné Horní náměstí v Odolena Vodě ožilo v sobotu na začátku ledna hloučky lidí i jednotlivci, kteří mířili ke vchodu jednoho z domů na Horním náměstí. Málokdo dnes ví, že právě zde, v suterénních prostorách domu čp. 253, mají vodolští "baráčníci" svoji klubovnu, po "baráčnicku" zvanou RYCHTA.  A právě zde se v sobotu 11.ledna 2014 všichni "baráčníci" sešli na valném volebním zasedání.

Slavnostně upravená zasedací místnost se rozzářila bílými halenkami a košilemi s červenomodrými výšivkami, které jsou typické pro baráčnické kroje, tzv. svérázy. Ty si "tetičky" a "sousedé"  oblékají právě při slavnostnějších příležitostech.

Místní baráčníci mezi sebou přivítali starostku města paní Ditu Výborovou, pana Karla Kušku, který jim vychází vždy ochotně vstříc při výrobě pozvánek a plakátů na baráčnická výročí, i zástupce spřátelených baráčnických spolků z Veltrus i Zálezlic.  Podle daných zákonů-regulí ve 14hodin místorychtář  poklepem "Rychtářským právem", celou akci zahájil, přivítal přítomné a pak už následovaly přednesené zprávy všech činovníků. Vyslechli jsme si mj. také shrnutí aktivit za uplynulý rok, který byl na akce skutečně bohatý, a v závěru slavnostně složili Baráčnický slib navržení konšelé. 

Vážíme si  slov paní starostky, která činnost  místních baráčníků velmi ocenila, a vzájemně jsme si přislíbili spolupráci.

Při setkání nechybělo ani malé pohoštění a také odlehčení v podobě kulturního zážitku, kdy nám děti zahrály na kytaru a přednesly vtipné verše.

Na zakončení celé sobotní akce jsme si zazpívali píseň "Ta naše písnička česká", která se stala vlastně 2. hymnou českých baráčníků. Při zpěvu této písně všichni povstali a vzájemně se chytili za ruce, takže byl vytvořen jakýsi symbolický kruh, který znázorňoval vzájemnou spolupráci a souznění.

Toto setkání bylo vskutku přátelským a také důstojným vykročením do nového roku 2014.

Za konšelstvo Vlasta Krásová – panímaminka a Jarmila Klírová – rychtářka