Účast na volebním sedění v Zálezlicích, Zábava Veltrusy

15.02.2014 00:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"... v sobotu 15. února odpoledne podpořili volební sedění v Zálezlicích a večer téhož dne jsme si pak zatančili na zábavě pořádané baráčnickou obcí ve Veltrusích..."