Setkání po sto letech u Lípy svobody - Vodolkou a Dolínkem s baterkou v ruce

10.11.2018 15:00

Dne 10.11.2018 si tetičky a sousedé z naší Obce baráčnické Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě společně s dalšími obyvateli našeho města připomenuli událost, která se na tehdejší vodolské návsi uskutečnila přesně před sto lety. Dne 10. listopadu 1918 vysadilo deset žákyň a žáků obecné školy na dnešním Dolním náměstí lípu - náš národní strom. Přesně o sto let později - dne 10.listopadu 2018 - byla tato stoletá lípa slavnostně uvedena mezi památné stromy a jako poděkování všem, kteří stáli u vzniku samostatného československého státu, byla vysazena lípa nová. Akce se konala na Dolním náměstí v sobotu 10.11. 2018 od 15:00. Pro původní - stoletou lípu - připravili členové OB, především tetička Jana Kotrbová, hezkou stuhu, kterou celou lípu obepnuli jako výraz semknutosti s naším národem, vlastí i národními tradicemi a historií. 

Po skončení setkání bylo připraveno malé pohoštění pro všechny přítomné v Galerii Kotelna a poté se všichni "zvědavci" a "odvážlivci" vydali na "procházku Vodolkou a Dolínkem S baterkou v ruce" - toto byla objevitelská a tak trochu také dobrodružná výprava Odolenou Vodou a Dolínkem zejména pro malé, ale jistě také pro ty velké, kterou si všichni přítomní skvěle užili. Poté se vydal průvod ke kapličce v Dolínku, kterou upravilo a vylepšilo několik nadšenců, mezi nimi také tetičky naší Obce baráčnické, především tetička Jana Kotrbová.

Celá akce se vyvedla především díky obětavému nasazení členů kulturní komise a zde především člena OB Odolena Voda, souseda Romana Straky. Děkujeme a těšíme se na další akce.

Za OB Vítězslava Hálka Odolena Voda zapsala tetička Jana Mašková