S baráčníky na Sousedské zábavě

15.03.2014 23:19

Dne 15.3.2014 uspořádali vodolští baráčníci společně s kulturní komisí města Odolena Voda tradiční Sousedskou zábavu, která se konala, jak bývá zvykem, v polovině března, tedy 15.3.2014...

Při té příležitosti jsem si neodpustila návrat do svých dětských let. V té době všechny sousedy obcházel soused Karel Bališ s osobním pozváním na Sousedskou zábavu, předáním pozvánky a případně i prodejem vstupenky. Sousedé se rádi těchto zábav zúčastňovali a já si dodnes pamatuji, jak vypadaly pozvánky, které dlouhou dobu setrvávaly i v našem domácím "archívu" .

V té době ovšem měla Odolka podstatně méně obyvatel, než je tomu dnes, a tak nás letos baráčníci na Sousedskou zábavu zvali především prostřednictvím ručně dotvářených plakátů na plakátovacích plochách, hlášením v místním rozhlase a také pozvánkou na webových stránkách. Nechybělo samozřejmě osobní pozvání vodolských baráčníků pro každého, s kým se potkali, takže na Sousedské zábavě byli kromě vodolských "sousedů" také baráčníci z jiných sdružených obcí, kteří v samotném závěru odcházeli ze zábavy plni dobré nálady a nadšení  a děkovali pořadatelům s ujištěním, že příště přijdou zase…

Ale pojďme na samotný začátek.

Všechny příchozí vítaly u vchodu baráčnice v krojích s nezbytnou ošatkou chleba a slánkou. Po příchodu do sálu také každému příchozímu mávaly z pódia dvě mohutné figuríny baráčníků vytvořené z nafouknutých barevných balónků. Balónky byl vyzdoben celý sál a balónky se staly v závěru rovněž součástí  "tanečního scénáře"…

Na samotném začátku byly oba sály restaurace Opera plné, a tak se mohlo začít. Nejprve ponocný zatroubil na roh a tím ohlásil samotný začátek. Poté předstoupili ponocný společně s drábem před stůl u pódia, u kterého stála rychtářka a pantatínek. Oba služebníci - ponocný i dráb - se ohlásili do služby, přičemž dráb tentokrát pro pobavení přítomných ohlásil zvláštní událost, a sice že z chlívku jednoho souseda uteklo prase, ale bylo úspěšně odchyceno a navráceno, kam patří.

Po tomto úvodu vyzval dráb všechny přítomné k pořádku, všichni povstali a za doprovodu hudby, kterou po celý večer skvěle obstarával  pan Křováček se svými klávesami, vkráčeli na parket  krojovaní baráčníci. V jejich čele šla panímaminka tetička Vlasta Krásová s dvěma dětmi v krojích, která nesla na ošatce chléb se solí jako tradiční pohoštění pro rychtářku a pantatínka . 

Rychtářka, tetička Jarmila Klírová, pak uvítala všechny přítomné, poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě Sousedské zábavy a především poděkovala sponzorům, kteří přispěli hodnotnými dary do tomboly, jejichž dlouhý seznam také přečetla. Pak jsme se, jak už to bývá na baráčnických setkáních zvykem, všichni chytli za ruce a společně si zazpívali "Ta naše písnička česká", opět za doprovodu kláves.

Poté rychtářka pozvala na parket taneční skupinu ze Sokola Jinonice. Dámy v nádherných nadýchaných červených šatech a pánové ve slavnostních žaketech připravili nám všem příjemný kulturní zážitek.

Potom už dala paní rychtářka příkaz: "Zadejte se" a zakrátko se na parketu prolínala pestrá směsice nádherných baráčnických krojů společně se slavnostním oblečením přítomných "sousedů"i hostů. Od té doby byl, s výjimkou přestávek, taneční parket stále plný. Tancovali mladí i staří, baráčníci i "nebaráčníci, sousedé i hosté, zkrátka všichni. A všichni se také výborně bavili. Mimoto zábava neušla ani pozornosti "štamgastů" z Opery, kteří si v průběhu večera přišli mezi nás také zatančit…

Zábava to byla vpravdě "sousedská", bylo patrné, že se všichni dobře znají, atmosféra byla přátelská, uvolněná a veselá, tedy přesně taková, jaká má sousedská zábava být. Už dlouho jsem neviděla svou téměř osmdesátiletou maminku "řádit" tak, jako na této zábavě! Celá omládla o mnoho let! Zde bych měla ovšem podotknout, že moje maminka nebyla jediná, kdo na tanečním parketu jakoby popřel svůj věk.  

V průběhu večera obcházely stoly zástupkyně baráčníků s ošatkou plnou ruliček lístků do tomboly, které vzbuzovaly zvědavost - který z nich asi vyhraje? Tombola byla bohatá, lístky nestály mnoho, a tak každý vyhrál aspoň něco…

Všechny ceny do tomboly byly vystaveny u vchodu do sálu a bylo jich skutečně hodně. Po tom, co byly všechny lístky prodány, stála tu dlouhá řada těch, kteří s trochou napětí očekávali vydání svých vyhraných cen. Tetička Jana Kotrbová se měla co otáčet, než všechny ceny vydala,  a my všichni jsme obdivovali její elán, když si po tomto "maratónu"šla ještě s chutí zatančit.

Pravda, byl poněkud "problém" v tom, že bylo málo pánů, ale to vůbec nevadilo. Kamarádka vyzvala kamarádku a vůbec nevadilo, že jedna z nich dělala "pána", hlavně že se tančilo!

Někteří z "přespolních" odcházeli už po půlnoci. Všichni odcházející se zastavili u stolu, kde seděla rychtářka s dalšími pořadatelkami, aby poděkovali  za krásně prožitý večer i za hodnotné dary z tomboly.

Všechno ovšem vyvrcholilo teprve po půlnoci, když bylo vyhlášeno sólo pro rychtářku. Ostatní udělali okolo tančící rychtářky jedno velké kolo a bavili se tím, jak jde rychtářka z náruče do náruče, přičemž leckdy docházelo i ke komickým situacím.  Po ukončení sóla všichni - a hlavně rychtářka - sklidili mohutný potlesk a pak začala závěrečná série písní, kdy byli na parketu téměř všichni přítomní…

Ještě před tím někoho napadlo sundat balónkovou výzdobu ze stěn, a tak se zakrátko nad hlavami tanečníků začaly vznášet ozdoby z nafouknutých balónků, které do té doby tvořily výzdobu sálu. Všichni tanečníci se pak bavili tím, že si nafouknuté balónky pinkali mezi sebou, takže se na parketu vytvořilo několik "balónkových" družstev, která si dala za úkol ty "své" balónky udržet co nejdéle ve vzduchu. Pravda, toto klání nemělo žádného vítěze, ale to vůbec nevadilo. Vítězi byli vlastně všichni, kteří na Sousedskou zábavu přišli a vydrželi až do konce, protože se při tom ještě tančilo, zpívalo, tleskalo, radovalo, zkrátka dobře se bavilo, a to až do druhé hodiny ranní, kdy jsme se, ač neradi, rozešli do svých domovů.

Sousedská zábava byla skutečným balzámem na duši v dnešní uspěchané a napjaté době a jsme moc rády, že jsme se ho mohly zúčastnit. I my budeme na tento večer rády a s láskou vzpomínat. Děkujeme moc za pozvání i za krásný čas strávený s dobrými a srdečnými lidmi. Příště přijdeme zas…

Za baráčníky Jana Mašková