Roční hodnotící sedění na baráčnické rychtě

12.01.2019 14:00

Dne 12.1.2019 jsme se společně s tetičkami, sousedy a hosty sešli na naší rychtě na Ročním hodnotícím sedění naší obce baráčnické. Naše pozvání přijali z Veltrus tetička ... a soused a dále soused Justych za baráčníky v Zálezlicích společně s tetičkou Justychovou, která se zúčastnila zároveň jako zástupkyně XVI.župy.

Už při příchodu bylo slyšet veselé švitoření tetiček a sousedů, kteří se opět setkali v novém roce. Z tváří přítomných bylo vidět, že se rádi vidí a i z celkové atmosféry byla cítit pohoda a vzájemné sousedské souznění. To bylo umocněno ještě slavnostní výzdobou naší rychty včetně krásných voňavých koláčků, které jsme ke kávě s chutí dali. To všechno díky píly a pracovitosti našich tetiček, především tetičky Jany Kotrbové, která je duší celé naší baráčnické obce, a také rychtářky Jarmily Klírové a tetičky Adély Koubové. Prostředí naší rychty bylo o to slavnostnější, že díky tetičce Marušce Smejkalové, kterou jsme mezi nás přijali společně s dalšími dvěma sousedy v prosinci, byla naše rychta vybavena stylovými židlemi a stoly. Ke slavnostnímu rázu sedění přispělo také to, že jsme všichni přišli ve svérázu, kterým jakoby se celé prostředí rychty díky vyšívaným halenám ještě více rozjasnilo. Bylo to, jakobyste přišli do úplně jiného světa, do světa, v němž si lidé pomáhají a dokážou se radovat z docela obyčejných věcí, třeba jen ze společného setkávání, sousedského dobírání a společných chvil. Ano, i to je atmosféra baráčnických setkání a sedění...

Po uvítání rychtářky, tetičky Jarmily Klírové, přečetli své zprávy zapisovatelka tetička Helena Tůmová, syndik soused Roman Straka, vzdělavatelka tetička Helena Sloupová, dále šafářka, gratulantka, berní, slídilka účtů a samozřejmě také panímaminka.

Nejvíce svou zprávou zaujal syndik soused Roman Straka, který své zhodnocení uplynulého roku doprovodil ještě promítanou obrazovou projekcí, což nám nejen umožnilo vrátit se k jednotlivým krásným akcím, které u nás v loňském roce proběhly, ale navíc tak zprostředkoval "návštěvu" těchto akcí i těm, kteří se těchto akcí zúčastnit nemohli.  

A abyste i vy mohli mít potěšení z toho, co nám soused Roman Straka předčítal a co jsme si, jako vždy, všichni opět náramně užili, uvedu na jiném místě celý text, který nám soused Straka četl, a přidám i zprávu panímaminky, tetičky Vlasty Krásové, která nám připomněla, jaké jsou poslání a cíle českého baráčnictva.

Zprávu o hodnotícím sedění Obce baráčnické Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě zapsala tetička Jana Mašková