Pohřeb rychtáře XVI.župy, souseda Karla Bališe

13.10.2015 09:30

Dne 13.10.2015 se členové českého baráčnictva zúčastnili pohřbu dlouholetého člena a významného činovníka obce baráčnické, rychtáře XVI.župy, souseda Karla Bališe. V jeho osobě odešel člověk, který se výraznou měrou zasloužil o zdárný chod baráčnických akcí a baráčnické činnosti vůbec, člověk spolehlivý, loajální, upřímný a vždy ochotný podat pomocnou ruku i dobrou radu.

Mám to štěstí, že jsem měla možnost s ním hovořit v roce 2014, tedy v době, kdy mu bylo 91 let a na svůj věk se těšil dobrému zdraví i veselé mysli. V době pořádání Valného volebního sedění XVI. župy dne 8.3.2014 jsem si o setkání s ním zaznamenala toto:

"V průběhu volné zábavy jsme využily možnosti si s panem Bališem popovídat o tom, co bylo v době, o které toho v baráčnických materiálech moc není - o 70. a 80.letech 20.století. Zajímalo nás, co se v té době vlastně dělo, zda to naše "dětské" vnímání bylo pravdivé, když my jsme baráčníky vnímaly už jako děti a přitom se všude hovoří o tom, že jakékoliv spolky byly v té době zakázány, a tak snad právě proto není v baráčnických materiálech o této době příliš mnoho záznamů... "Tenkrát jsem dělal zápisy já, byly to takové ty nezáživné zápisy, moc mě to nebavilo, raději jsem pracoval s lidmi, ale bylo potřeba to zaznamenat, aby to zůstalo zachováno," smál se pan Bališ, když jsem ho požádala, aby mi o této době pověděl něco více: "V té
době jsme hodně spolupracovali s místním národním výborem, především s tehdejším panem předsedou Doležalem, ten nám šel hodně "na ruku", hodně nás tehdy podporovali. Pořádali jsme především zájezdy a vyhlášené byly i baráčnické Sousedské zábavy, které přetrvaly dodnes. Já jsem tenkrát pracoval i pro národní výbor - jako jediný člen jsem ve volbách kandidoval za baráčníky, to byla tenkrát rarita, nic takového nikde jinde nebylo..."

Pokud se podíváme do historie, toto vše bylo možné nejspíš proto, protože baráčnický spolek byl založen jako spolek vlastenecký a byl v roce 1874 také úředně uznán. Pan Bališ oslavil v loňském roce 90 let věku a dodnes pracuje pro české baráčnictvo s plným nasazením a rád. Podle jeho slov byl jeho velmi dobrým přítelem také bývalý ředitel základní školy v Odoleně Vodě ze 70.let pak Provazník, který však zemřel loni ve věku úctyhodných 96 let.

Po rozhovoru s panem Bališem jsem si pomyslela, že by bylo moc hezké, kdybychom i my mohli prožít takovýto plnohodnotný a radostný život, a tak jsem moc ráda, že spolek baráčníků přetrval do dnešních dnů a že mám tu
čest a to štěstí být s těmito lidmi v kontaktu."

Soused Karel Bališ je osobností a symbolem českého baráčnictva, čest jeho památce.

Za OB Vítězslava Hálka v Odolena Vodě tetička Jana Mašková