Poděkování Vlastenecko - dobročinné obci Baráčníků Veltrusy

18.02.2014 18:30

Dne 15.2.2014 jsme přijali pozvání od OB Veltrusy na jejich Staročeský ples. Ples se konal v restauraci Na Závisti a v jeho zahájení jsme se zúčastnili slavnostního krojovaného vstupu baráčníků společně s ostatními zástupci baráčnických obcí.

Děkujeme všem za srdečné přivítání, milou atmosféru i za krásně prožitý večer.

Za baráčníky Odolena Voda Jarmila Dvořáková