Oslava 80.výročí založení Obce baráčnické v Odoleně Vodě - Vzdělavatelka hovoří o Vítězslavu Hálkovi

19.09.2015 16:00

Nedobře lidem bez zpěvu,

tak Bůh v svých soudech mluvil

a stvořil lidem básníka

a tomu věno uvil.


Jsou to verše básníka, jehož oduševnělý portrét můžeme shlédnout na praporu místní obce baráčnické,

která také jeho jméno nese. 
                                                                 

Vítězslav Hálek

Byl místním rodákem, neboť zde, v Dolínku, spatřil světlo světa. Letos to je právě 180 let.
Po studiích na filosofické fakultě byl redaktorem Národních listů, časopisu  Lumír a Květy.
Inspirací k napsání milostných básní byla Dorotka - dcera bohatého pražského advokáta Horáčka. Manželstvím s ní byl Hálek existenčně zajištěn a mohl se proto plně věnovat literární práci a národně společenské činnosti, zejména jako člen výboru Umělecké besedy, což bylo středisko českého kulturního a společenského života Prahy 19. století.
Hálek byl mnohostranně činný jako novinář, literární a divadelní kritik, fejetonista, básník, povídkář, dramatik a organizátor kulturního života.
Mladé čtenáře si získal sbírkou lyrických básní pod názvem Večerní písně, v nichž opěvoval šťastnou a vyrovnanou lásku jako hodnotu společenskou, vytvářející hlubší lidské vztahy.
Vítězslava Hálka veřejnost vyzdvihla na přední místo literárních současníků, zastínil dokonce i Jana Nerudu. V povídkách popisuje hlavně český venkov v době, ve které se střetávají staré zvyky s modernějším způsobem života. Hálkova tvorba je ovlivněna hlavně dílem K.J.Ebena a K.H.Máchy.

Hálek zemřel v pouhých 39 letech na zápal plic a je uložen k věčnému spánku na Vyšehradě.
Český národ v něm ztratil zakladatele české poezie, jak jej kulturní společnost 19. století nazývala.  

  

O životě a díle Vítězslava Hálka informovala u příležitosti oslav 80.výročí Obce baráčnícké Vítězšlava Hálka v Odoleně Vodě vzdělavatelka OB, tetička Helena Sloupová