Městský ples, restaurace Opera v Dolínku

21.02.2015 20:00

Z "Hodnotící zprávy za rok 2014 a výhled do roku 2015" syndika Obce baráčnické v Odoleně Vodě, souseda Romana Straky, přečtené na předvánočním sedění Obce baráčnické v Odoleně Vodě dne 14.12.2014:

"...V únoru, přesněji v sobotu 21. února, se připravuje do restaurace Opera v Dolínku městský ples. Jeho organizátoři vyzývají k účasti na něm všechny aktivní spolky působící v Odoleně Vodě. Budu rád, pokud se jej zúčastníme, případně přispějeme pro nás charakteristickým věcným darem do tomboly..."