Krásný večer s Vladimírem Hronem

05.03.2014 20:00

Přijali jsme další milé pozvání ze Zálezlic, tentokrát u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, kdy "zálezličtí"mezi sebe pozvali moderátora, zpěváka, komika a imitátora v jedné osobě - Vladimíra Hrona. Toto setkání plné zábavy, smíchu, květin a dobré nálady se konalo 5.3.2014.

Máte rádi humor, zpěv, životní radost?

Již při vstupu nás, jak už je v Zálezlicích zvykem,  mile přivítali, každou ženu tenktokrát kromě podání ruky také krásnou vázanou květinou - připravené kytice růžových gerber hned u vchodu jakoby se usmívaly, a tak jsme bezprostředně po příchodu měly slavnostnější a také krásnější náladu. S každou z nás se přivítal také starosta obce - pan Jiří Čížek.

Sál se pomalu začal zaplňovat, až byl obsazen do posledního místečka a musely být přineseny další židle, takový byl o setkání zájem. V místnosti bývalé školy, kde se setkání uskutečnilo, bylo sice poněkud chladněji, takže jsme všichni seděli v bundách a kabátech, to však nemohlo v žádném případě ovlivnit sváteční a milou atmosféru. Navíc - Vladimír Hron nás za chvíli svým vystoupením natolik strhl, že jsme zapomněli na to, že je v místnosti poněkud zima...

Vladimír Hron umí skvěle pobavit, zpívat, tančit, navíc k témuž vyzýval i nás, takže jsme jeho přednes doplňovali i naším "neumělým" zpěvem (a zazpívali jsme si moc rádi), pak jsme se bavili při vyprávění a opláceli Vladimírovi upřímné úsměvy a také veselou a pozitivní náladu, kterou nás během svého vystoupení "nakazil".Určitě nám všem dodal energii a zároveň nás obohatil dávkou vitamínů humoru.

Věřím, že určitě všichni v sále prožili příjemné chvíle odpočinku a dobrého naladění, podobně jako my. To bylo nakonec vidět i po vystoupení, kdy se před pódiem vytvořila řada těch, kteří se chtěli s Vladimírem vyfotit - a my jsme samozřejmě nemohly chybět. Oproti ostatním jsme navíc měly tu čest, že se k nám na naši žádost připojil i pan starosta Jiří Čížek - však nás také fotila jeho dcera a slíbila nám poslat fotografie!

Vláďo, děkujeme a těšíme se na další živé setkání, kdy se třeba "setkáme" i s Oldřichem Novým, kterého tak zdařile imituješ...

O Mezinárodním dnu žen

Zkratka Mezinárodní den žen - MDŽ byla v minulosti velice známá a hojně používaná, svátek jako takový si připomínají země na celém světě.

Mezinárodní den žen připadá každoročně na 8. března.  Jde o mezinárodně uznávaný den stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Připomíná odvahu amerických švadlen, které 8.března 1908 v New Yorku vyšly do ulic a požadovaly volební právo, lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí. Mnohé za to byly propuštěny ze zaměstnání.

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Na území bývalého socialistického Československa byl Mezinárodní den žen dlouhou dobu příležitostí pro podnikové oslavy. To je dnes již minulost, MDŽ však zapomenut nebyl. Ani v České republice, ani ve světě.

Červený karafiát

V České republice je s tímto dnem neodmyslitelně spjat červený karafiát.

Karafiáty patří mezi oblíbené květiny již dlouhá staletí. Slavný německý básník a spisovatel Johann Wolfgang Goethe o nich řekl: “Jest karafiát plný krás a zahradníků slastí.“

Ani lidová moudrost na karafiáty nezapomněla, možná znáte rčení „je to děvče jako karafiát“ – znamená krásné, voňavé, v rozpuku mládí...

Poděkování tentokrát patří baráčníkům Jana Žižky z Trocnova v Zálezlicích, starostovi obce panu Jiřímu Čížkovi a všem, kteří přispěli k dobré náladě a zdařilému průběhu celé akce…

Za baráčníky Odolena Voda Jarmila Dvořáková a Jana Mašková