Jak vnímá Baráčníky mladší generace?

27.12.2013 18:15

 

    Baráčníci fungují v našem městě spoustu let a já jsem je už od malička vnímala jako vlídné přátele, kteří se oslovovali "panímaminko" a "pantatínku" a také "tetičko" a "sousede", což mi jako dítěti připadalo hodně legrační a uplynulo mnoho a mnoho let, než jsem pochopila, že to všechno má svůj smysl a význam…

    Jako dítě jsem vnímala především baráčnické plesy, kterých se pravidelně zúčastňovali mí rodiče.

    Když jsem byla dítě, byli pro mě Baráčníci lidmi, kteří jsou mi hodně vzdálení - vždyť byli o tolik let starší, než já… ! Ale líbilo se mi, jak se k sobě chovají a že drží pospolu.

Čas plynul...

    Čas plynul a všechno se v mém životě poskládalo tak, že jsem jednoho večera, pár dnů před Štědrým dnem L.P. 2013, byla pozvána mezi Baráčníky na jejich předvánoční posezení.

    Když jsem mezi nimi seděla, přišlo mi, že jsem se vrátila o mnoho a mnoho let zpátky, do doby, kdy k sobě byli lidé vlídní, přátelští, navzájem si pomáhali, chovali k sobě hlubokou úctu a byli si vědomi zodpovědnosti a nutnosti dodržovat pevně daná platná pravidla, protože jedině tak může všechno fungovat tak, jak má.

Potěšilo mě...

    Tím se mi poštěstilo si společně s Baráčníky užívat atmosféry pohody, přátelského porozumění a vzájemného souznění, důvěry, jistoty i pocitu bezpečí, které leckdy v životě citelně chybí.

    Stala jsem se tak svědkem těšení na společné akce i potěšení ze  společného tvoření i organizování, vzájemné radosti a vůbec všeho toho hezkého, co potěší srdce a pohladí na duši.

A tak chci dnešním mladým lidem říci 

Všímejte si Baráčníků, mají vám co předat !

    Jsou to lidé, kteří měli mnohem těžší život, než máte dnes vy, ale nyní si užívají života plnými doušky.

    Zajímejte se o to, jak je to možné?! Jak je možné, že mají ve svém věku tolik energie, že byste jim mohli závidět?!

    Zkuste si představit, jací budete jednou vy, až vám bude tolik, kolik je jim - na důchod se připravuje člověk celý život už samotným stylem života.

    Mnozí z Baráčníků zažili válku a hodně strádali, přesto jsou dnes šťastní.

Víte proč?

    Protože nalezli skutečné přátelství založené na vzájemné důvěře, upřímnosti a skutečných lidských hodnotách, kdy jeden vychází vstříc druhému a lidé se vzájemně podporují a doplňují. Z osobností Baráčníků vyzařuje respekt, úcta k tradici i člověku a také vědomí pevně daného řádu.

Jaké hodnoty budou dnešní mladí lidé ctít ve věku dnešních Baráčníků? O tom se začíná rozhodovat právě nyní, na prahu roku 2014...

Jana Mašková, rodačka z Odoleny Vody