Jak oslavovala Základní škola Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě?

11.02.2015 18:00

Dne 11.2.2015 oslavovala základní škola v Odoleně Vodě své přejmenování na Základní školu Vítězslava Hálka. A protože má základní škola jmého stejné, jako naše obec baráčnická, byli jsme požádáni, abychom se postarali o zpřístupnění a obstarání prostor v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku.

To by ovšem nebyli baráčníci, aby vše neudělali ve velkém stylu. Však se na to dobře připravovali už několik týdnů předem, takže v den oslav bylo v rodném domku Vítězslava Hálka všechno připraveno - nejen dobové vybavení, kterým přispěli tetičky Kotrbová a Tůmová a také soused Straka i Hoch, na peci se objevil také pekáč nefalšovaných buchet, které vlastnoručně upekla a také nabízela tetička Kotrbová, která se v ten den proměnila v maminku Vítězslava Hálka, z hrnků zavoněla káva a z keramických nádob čerstvě uškvařené sádlo od tetičky Kotrbové a také pravé škvarky od souseda Hocha. K té správné atmosféře přispěla také tetička Tůmová, která se ten večer proměnila v o pět let mladší sestru Vítězslava Hálka, kterého nezapomenutelně ztvárnil soused Straka. Soused Hoch se ujal své tradiční role ponocného a do role drába se pro tentokrát vžila tetička Mašková.

Kromě baráčníků měly však plné ruce práce i učitelky v Základní škole Vítězslava Hálka. V předvečer oslav se i na základní škole na "Vodolce" peklo a následně se do rodného domku přepravilo nespočet koláčů a dalších dobrot. 

Přiblížila se 18. hodina 11.2.2015 a v rodném domku už bylo všechno připraveno - slavnostně ustrojený Vítězslav Hálek (v podání souseda Straky), jeho maminka (tetička Kotrbová), jeho sestra (tetička Tůmová), ponocný (soused Hoch) i dráb (tetička Mašková). Netrvalo dlouho a zpovzdálí bylo slyšet říznou dechovku, která doprovázela průvod jdoucí ze základní školy. Před domkem v tu chvíli stál Vítězslav Hálek se svou maminkou a sestrou (soused Straka s tetičkou Kotrbovou a Tůmovou), k nimž se za krátko přidal i ponocný (soused Hoch) a dráb (tetička Mašková). Všichni vítali příchozí - sestra Vítězslava Hálka dokonce s ošatkou chleba a solí, jak bývá dobrým zvykem. 

A pak teprve začal ten správný mumraj. Sotva se hosté trochu rozkoukali na prostranství za hospodou, kde členové Sboru dobrovolných hasičů nabízeli osvěžení v podobě pěnivého moku a nějakého toho nápoje na zahřátí, už se začali trousit do rodného domku první hosté, takže se místnost bývalého šenku  kvapem plnila a  šmahem mizely i všechny ty připravené dobroty... 

Když se všechno trochu uklidnilo, začal "Vítězslav Hálek" vyprávět o sobě i svém životě - o tom, kdy tady vlastně bydlel a ve které světnici se vlastně narodil a jak to tady vlastně tenkrát vypadalo a mnoho dalších zajímavostí, třeba odkud jeho tatínek vozil pivo...

Bylo to velmi zájimavé a také poučné poslouchat o dobách dávno minulých, velký zážitek to byl především pro děti, kterých tu bylo opravdu hodně. Vyprávění zakončil ponocný zatroubením na roh, který je součástí jeho výbavy, a celý program završil překrásný ohňostroj.

Bohužel i všechno to hezké jednou končí a nejinak to bylo i v tomto případě. Čas pokročil a všichni se z dob Vítězslava Hálka přenesli opět do roku 2015. 

Je ovšem jeden hezký zvyk, který přetrval z 19.století - společné posezení tetiček, sousedů i těch, kteří přišli, u jednoho stolu a přátelské popovídání, které bylo zakončeno srdečným rozloučením. 

Děkujeme všem příchozím za to, že přišli, a těšíme se zase příště nashledanou v rodném domku Vítězslava Hálka nebo třeba 14.3.2015 na Sousedské zábavě v Opeře.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout ZDE.